STORIES ABOUT BIG DATA

Chia sẽ nhưng câu chuyện, kinh nghiệm về dữ liệu lớn

Customer Segments

Customer Segment là một Block nằm ở ngoài cùng bên phải của Business Model Canvas và toàn bộ Canvas được hướng tới việc […]

Cách Tiếp Cận Người Việt Có Thu Nhập Cao Trên Facebook.

Nếu bạn đang bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cao cấp tại Việt Nam, có lẽ bạn biết rằng phân khúc khách […]

Ứng dụng của kỹ sư gốc Việt gây tranh cãi ở Mỹ

Chương trình ClearView có cơ sở dữ liệu của hơn ba tỷ gương mặt trên mạng xã hội và được cung cấp cho […]

Facebook Ads – Truyện giờ mới kể

1/ #Target : – Nếu ngành hàng không quá đặc thù, chạy rộng ( chỉ target tuổi, địa điểm và giới tính ). […]